bambi

Är det svininfluensan jag har?

Information från vårdguiden:

Vad har nya influensan för symtom?

Tecken på nya influensan påminner om vanlig influensa. Vanliga kännetecken är feber, hosta, halsont, ont i kroppen, huvudvärk och trötthet.

Ja, jag har faktiskt ALLA symtom... lägg även till att jag är snorig!

Hur vet jag om det är nya influensan?
Det kan man inte veta utan att ta prover. Så länge du inte är allvarligt sjuk kommer inga prover att tas. Symtomen på vanlig influensa är i stort detsamma som för den nya influensan.

Lite läskigt är det att jag fick ta prov trots att det står "så länge du inte är allvarligt sjuk", är jag allvarligt sjuk? Nej, det tycker jag inte... och inte var det så att jag tjatade utan jag frågade bara om jag kanske borde testa mig.
Nåja, vi får se vad provsvaret säger... men lite läskigt är det när vi har fått vårt
första konstaterade dödsfall i svininfluensan nu. Men jag är glad att jag fick testa mig så vet jag säkert om jag har det eller inte, speciellt för Zacks skull.