bambi

Kvinnors arbete i hemmet

Det finns i ett kapitel i mina elevers psykologibok som heter Könsroller: arv eller miljö?

Åh, jag skulle kunna ägna hela kursen åt detta kapitel! Men nu hinns det förstås inte med, det är ju en hel drös med mål som ska uppfyllas under kursens gång och då är genus en mycket liten del av dessa.

Jag känner att det är underbart att kunna få stå framför en klass och få dom är börja tänka och fundera på dessa saker. Varför har det blivit så här? Som t.ex. hur har det blivit att kvinnor har ungefär två timmars mer hemarbete än männen per dag???I genomsnitt så har kvinnor sysselsatta med hemarbete fyra timmar om dagen, men istället så yrkesarbetar i genomsnitt kvinnor mindre tid. Så om man lägger ihop hemarbete + yrkesarbete så ligger snittet på 7 timmar och 20 minuter per dag för både kvinnor och män, vilket man kanske kan se som positivt?

Nja, förutom att det finns ett samband mellan hemarbete och psykisk ohälsa. Hemarbete är oftast tråkigare än yrkesarbete och inte lika utvecklande. Det inkräktar också på den tid som man annars känner att man kan styra över och man tänker på allt man skulle kunna göra istället. Så allra bäst vore det om fördelningen mellan hemarbete och yrkesarbetet var mer jämt mellan könen men jag tror faktiskt att på just den punkten så är vi på rätt väg.