bambi

Män och kvinnor lika som bär
Psykologiprofessorn Janet Shibley Hydes har kombinerat alla studier om könsskillnader från engelskspråkiga länder, och funnit att för nästan alla egenskaper och beteenden är skillnaden mellan kvinnor och män liten eller obefintlig.

Hon hittade tre undantag. Ett är aggressivitet, framför allt fysisk aggressivitet. Men skillnaden mellan kvinnor och män är inte enormt stor.

Det andra är att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor, redan i tvåårsåldern.

Det tredje undantaget rör några sexuella beteenden. Män onanerar betydligt mer än kvinnor. Män är också mer positiva till sex med tillfälliga partner.

I allt annat är män och kvinnor mycket lika.

Eftersom Janet Shibley Hydes har haft tillgång till väldigt stora datamängder så är hennes resultat mycket mer pålitliga än alla mindre tester. Så man kan glömma allt det där om att kvinnor ska ha bättre verbal förmåga, män ska vara bättre på matematik och att vi olika sätt att kommunicera för att det stämmer inte enligt Hydes forskning.

Det finns större olikheter inom könen än mellan könen! Den populära bilden av enorma skillnader mellan könen är alltså osann, och kan leda till kostnader för samhället och enskilda individer, säger Janet Shibley Hyde. Lärare och föräldrar kan till exempel missa flickor som är duktiga på matematik.

Källa: DN

#1 - Julia

Tack snälla för detta inlägg!

Livet kändes plötsligt lite lättare att leva.

#2 - Milo

Intressant! Och tänk vad många "manliga" och "kvinnliga" yrken det finns, måste ju vara enormt många som valt nåt de inte ville läsa/jobba med på grund av hur dom vuxit upp/vilka förväntningar dom ska haft på sig. Bara en fundering!

#3 - Lindas stil

Väldigt intressant och det säger emot typ ALLT jag har läst och hört om ämnet att män och kvinnor faktiskt ÄR mycket olika i grund. Att vi inte är några oskrivna blad när vi föds med små små avvikelser. Jag trodde det mer var så att de biologiska skillnaderna som är rotade miljontals år tillbaka med att kvinnan skulle vara omhändertagande medan mannen drog hem mat för dagen/beskyddade familjen osv med alla dess följdhandlingar gjorde våra olikheter. Att de senaste tusen årens modernisering inte har hunnit påverka denna otroligt långa utveckling av könens olika roller. Blir kul att läsa nästa forskningsrapport som förmodligen säger något helt annat. Så länge inte sådan här forskning är baserad på BÅDE biologi och psykologi har jag svårt att ta till mig den men jag måste naturligtvis in och läsa hela! Kul att du skrev om det!

#4 - Mother, Married & Twenty

Intressant! Visst finns det skillnader och det låter ju rimligt att dessa i så fall skulle visa sig inom sexuella, aggressiva och fysiska beteenden för könet sitter ju till viss del även i hjärnan. Men det är ju knappas så stora skillnader att det påverkar en märkbart överlag.